Back

Raportul Comisiei Europene din 2010

Raportul Comisiei Europene din 2010 poate fi accesat la:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0581&from=EN