Instalatii mari de ardere Directiva 2001/80/CE

 

Numele societăţii

Activitate principală

Instalaţii pe amplasament cuprinse în planul de acţiuni

Măsuri din planul de acţiuni

Termen de realizare

SC Electrocentrale Oradea SA

Producere  de energie electric ă şi termică

IMA1 – funcţionare pe gaz

Conformarea la emisiile de NOx a cazanelor C2 şi C3 – respectarea HG 440/2010

La 31.12.2010 – măsură realizată

IMA2 – funcţionare pe cărbune cu păcură

Sistarea activităţii cazanelor C4, C5, C6 – respectarea HG 440/2010

La 31.12.2013

Depozitul de zgură şi cenuşă Santăul Mic

Sistarea transportului şi depozitării sub formă de hidroamestec a zgurii şi cenuşii –conformare cu HG 349/2005

31.12.2013

Începerea lucrărilor de închidere a depozitului Santăul Mic – conformare cu HG 349/2005

30.04.2015

SC Zahărul SA Oradea

Fabricarea zahărului

Nu este cazul

Fără plan de acţiuni

-