Back

Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu trebuie vizate anual, conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu  se aplică viza anuală

 

          Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu trebuie vizate anual, conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

          Reamintim titularilor activităților că termenul în care se solicită aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și/sau autorizației integrate de mediu este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația. În cazul în care autorizația a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

          Pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

  1. Cererea conform modelului prevăzut la Anexa 1 la procedură,
  2. Raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare după caz,
  3. Declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 la procedură,
  4. Dovada achitării tarifului de 100 de lei în cazul autorizației de mediu și de 300 lei în cazul autorizației intgrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

          Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație de mediu sau autorizație integrată de mediu deținută de titular.

          Pentru autorizația de mediu revizuită și autorizația integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea termenelor legale de solicitare a vizei anuale, conform ordinului amintit mai sus.

          Pentru solicitările transmise după termenul legal, respectiv cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care titularul o deține, autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și suspendarea actului de reglementare pentru o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal.

          Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației intergate de mediu (ziua și luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.