Back

Informare cu privire la acțiunile de evaluare a speciilor strict protejate: urs, lup și pisică sălbatică începând cu data de 31.03.2018

Nr.:5609/30.03.2018

 

 

INFORMARE

Evaluare carnivore

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor informează cu privire la acțiunile de evaluare a speciilor strict protejate: urs, lup și pisică sălbatică începând cu data de 31.03.2018:

     

  1. Gestionarii fondurilor cinegetice, separat sau împreună cu reprezentanţi ai Agenţiilor pentru Protecţia Mediului, Universității Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi Comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu vor participa la acţiunea de evaluare în teren. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversității) cu anunțarea prealabilă a organizatorilor acțiunilor de evaluare.
  2. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate la evaluare pot participa și custozii/administratorii ariilor naturale protejate.
  3. În data de 25.04.2018 , ora 10.00, va avea loc la sediul APM Bihor, etajul IV,  şedinţa de lucru privind analiza datelor de prezență rezultate din fişele de observaţii colectate din teren şi centralizatoarele alcătuite la nivel de fond cinegetic.

Atașăm prezentei adrese este programarea acțiunilor aferentă fiecărui gestionar.