Back

Depozitarea deşeurilor în judeţul Bihor

        
                     
                 Foto: Depozit Ecologic- SC Eco Bihor SRL

Depozitarea deşeurilor se  realizeaza in spatii special amenajate atat pentru deseurile periculoase cat si pentru deseurile nepericuloase sau inerte, industriale, tratate sau deșeuri municipale conform prevederilor Directivei 1999/31/CE transpusa prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, al Ordinului MMGA nr 757/2004 cu modificările ulterioare (MO nr.86 bis/ 26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, al Ordinului MMGA nr.95/2005(MO nr. 194 bis/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit ; Decizia nr 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor; Directiva 850 din 2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

Desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea post inchidere 30 de ani a depozitelor noi, cat şi pentru exploatarea, închiderea şi urmărirea postinchidere 30 de ani  a depozitelor existente conforme și neconforme, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei sunt reglementate special pentru :

    a) depozite pentru deşeuri periculoase;

    b) depozite pentru deşeuri nepericuloase;

    c) depozite pentru deşeuri inerte.

In functie de durata efectiva a existentei depozitului, depozitarea poate fi definitiva sau temporara si are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafata, subterane, a solului, aerului, inclusiv prevenire a emisiilor cu efect de sera, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe intreaga durata de exploatare a depozitului, cat şi după expirarea acesteia.

Avand in vedere raportarea parametrilor constructivi si ai impactului depozitului de deseuri asupra mediului si a sanatatii umane depozitele pot fi conforme sau neconforme cu cerintele minimale impuse de legislatia privind depozitarea deseurilor.

I.In județul Bihor sunt in exploatare urmatoarele depozite conforme autorizate:  

Nr.crt.

Clasa de  depozit

Administratorul depozitului

Autorizatia de mediu

1

Depozitul ecologic (judetean) din  Oradea pentru depozitarea definitiva a deseurilor nepericuloase municipale, clasa b colectate separat sau in amestec, a deșeurilor asimilabile, industriale nepericuloase  ; Celula I și Celula II  capacitate epuizată, se afla in tasare și generare gaz depozit și levigat;  Celula III se afla  in exploatare;

SC ECO BIHOR SRL ORADEA

AIM nr.6-BH/ 11.06.2018, valabilă până la 10.06.2028; Acord  de mediu nr. 4 NV6 din 2008      Valabil  pana la sfarsitul perioadei de monitorizare postinchidere 30 de ani;
Se deruleaza proiectul inchidere și ecologizare  celula I și II cu capacitate de depozitare epuizată.

2.

Depozit ecologic pentru depozitarea deseurilor industriale  cu continut de azbest

Celula I inchisa, Celula II este in exploatare

SC FIBROCIM SRL CHISTAG

AM nr. 10 din 21.01 . 2010; revizuita la 26.02.2016   valabila  pana  la 20.01.2020 (Decizia de incadrare a proiectului nr. 210 din 07.10.2009 cu anexa_fara acord de mediu).      Valabil  pana la sfarsitul perioadei de monitorizare postinchidere 30 de ani;

3.

Depozit temporar ecologic pentru deseuri industriale periculoase, partial stabilizate, clasa a, provenite din activitate de extractie/depozitare titei brut

OMV PETROM  SA, Zona de exploatare Crișana Banat; amplasat in Suplacu de Barcau

AM nr. 9 din 07.01.2011 valabila pana la data de 06.01.2021;

4.

Depozit ecologic pentru deseuri industriale nepericuloase  clasa b;

OMV PETROM  SA, Zona de exploatare Crișana Banat; amplasat in Balc

AIM nr. 3 din 29.02.2016 , valabila pana la data de 28.02.2026

Acord de mediu nr. 3 BH/21.10.2013

 Observație : Depozitul  conform de deșeuri nepericuloase industriale clasa b pentru stocarea definitiva a deșeurilor solide nepericuloase Balc închide fluxul deșeurilor rezultate din activitatea de exploatare a țițeiului , tratate pe platforma de bioremediere a SC OMV Petrom Zona exploatare Crișana Banat de la Foglaș.


II.Depozite Închise și Ecologizate

Depozite neconforme pentru  deșeuri municipale

În cursul anului 2017 s-a finalizat inchiderea  a 8 depozite neconforme municipale mixte:

 Acestea dețin acord de mediu pentru ecologizare si monitorizare postinchidere 30 de ani și sunt cuprinse in proiectul SMID Bihor , finanțat prin POS Mediu axa prioritara 2//POIM;  initiat de Consiliul Județean Bihor care este și beneficiarul sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Bihor-SMID; Acest proiect a inclus și inchiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri nepericuloase neconforme clasa b, municipal-industriale sistate conform calendarului de conformare și a  prevederilor HG nr. 349/2006 privind depozitarea deșeurilor. 

Nr.crt

Amplasamentul depozitului municipal închis, înscris în cadastru

Incepere monitorizare post închidere 30 ani

Finalizare monitorizare.

1

Aleșd

August 2017

August 2047

2

Beiuș

August 2017

August 2047

3

Marghita

August 2017

August 2047

4

Oradea

August 2017

August 2047

5

Salonta

August 2017

August 2047

6

Săcueni

August 2017

August 2047

7

Ștei

August 2017

August 2047

8

Valea lui Mihai

August 2017

August 2047

Depozitele municipale inchise se afla in perioada de monitorizare post închidere 

 

Nr.crt

Operator/amplasament ecologizat

Monitorizare post închidere

1

 

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR

Aleșd

2

Beiuș

3

Marghita

4

Oradea

5

Salonta

6

Săcueni

7

Ștei

8

Valea lui Mihai

Depozite neconforme pentru deșeuri industriale închise aflate in monotorizare post închidere 30 ani

Se află in monitorizare post închidere 30 de ani  următoarele depozite din anexele HG 349/2005;  In prezent sunt in finalizate  si in judetul Bihor proiecte pentru tratarea deseurilor periculoase istorice ale SNP PETROM SA faza de  reconstrucție ecologică a site-urilor contaminate.

Au fost executate lucrarile de ecologizare a unor amplasamente afectate de depozitari de deseuri periculoase provenite din activitati de rafinare si  procesare a titeiului conform prevederilor planului national de implementare a Directivei 1999/31/CE ilustrat in anexele HG nr. 349/2005 ,Tabel 5.9 Depozite pentru deşeuri periculoase din industria extractiva a petrolului care sisteaza depozitarea pana la 31 decembrie 2006.   

 

Nr. crt

Amplasament/tip deseuri

Stadiul inchiderii/ecologizarii la 16 iunie 2017

1.

SNP Petrom_Celula Abramut_slamuri extractie titei

Amplasamentul este redat in circuit natural, se află în monitorizare post inchidere și ecologizare 30 ani.

2.

SNP Petrom_celula Parc 30 Suplacu de Barcau__slamuri extractie titei

Amplasamentul este redat in circuit natural, se află în monitorizare post inchidere și ecologizare 30 ani.

3.

SNP Petrom _Celula nr 1 si Celula nr. 2 Suplacu de Barcau__slamuri extractie titei

 Amplasamentul este redat in circuit natural, se află în monitorizare post inchidere și ecologizare 30 ani.

 Exista de asemenea depozite de deseuri industriale periculoase care au sistat depozitarea dar nu au initiat procedurile de inchidere si monitorizare postinchidere 30 de ani.                               

             În  Oradea Sunt inregistrate in HG nr 349/2005 in Tabel 5.5 _Depozite de deşeuri industriale periculoase care sisteaza/încetează depozitarea pana la 31 decembrie 2006:   

Nr. rt

Operator economic

Categoria deseurilor

1

SC SINTEZA

 

Depozit_Deseuri periculoase rezultate din sinteze chimice pigmenti , farmaceutice, pesticide

Aviz de mediu nr. 18 din 27.12.2006 pentru stabilirea obligatiilor de mediu la sistarea depozitarii;

Depozit /halda decantare namoluri de epurare ape industriale pigmenti si umpluturi

Aviz de mediu nr. 18 din 27.12.2006 pentru stabilirea obligatiilor de mediu la sistarea depozitarii

 Pentrul lucrările de inchidere au fost realizate Bilanturi de mediu I, II si studii de fezabilitate, costuri estimate 10 milioane de euro.

2

SC CEMTRADE SA ORADEA        

Amplasamenmte predate către alți operatori.

Deseuri de slamuri rosii alcaline rezultate din procedeul Bayer  pentru  procesare a bauxitelor in vederea producerii aluminei calcinate si a hidratului de aluminiu

Haldele cu slam rosu alcalin pulverulent sunt: C0, CI, C II, C III, C IV si se afla pe doua amplasamente diferite

Nu au fost initiate lucrarile de inchidere si ecologizare.

3.

SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

Instalațiile de pe amplasamente și amplasamentul au fost preluate de SC Termoficare SA Oradea

Depozit de zgura si cenusa cu transport in hidroamestec_ DZC Santau Mic Compartimentul I. S-a sistat depozitarea zgurii și a cenușei deoarece s-a sistat activitatea activitații cazanelor cu functionare pe combustibil solid- carbune, in luna aprilie 2016.

Aviz nr. 76 din 18.07.2013,  emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor - CONSIB;

Acord nr. 76 din 25.07.2013. de funcţionare în siguranţă pentru soluţia tehnică prevăzută în proiectul tehnic, emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Avizul de gospodarire a apelor nr.117 din 05.11.2013 emis de Administratia Nationala Apele Romane

Autorizatia nr. 204/3 din 15.11.2010 de functionare in conditii de siguranta a depozitului de zgura si cenusa Santaul Mic emisa de MMP-AIMA

AIM nr 31 NV 6/2006  revizuita in 04.08.2008 valabila pentru functionarea si exploatarea  DZC  pana la 31.12.2013 revizuita la 10.01.2011;

Decizia etapei de încadrare nr. 396 din 02.12.2013 pentru investiția Realizarea spatiului de depozitare a zgurii si cenusii rezultata in urma procesului de ardere a carbunelui " Amplasament: BIHARIA nr.cad. 4278 si SANTAUL MIC nr. cad. 1629,  jud. Bihor

4.

SC PETROL DERNA SA

Batal de coasta cu     gudroane acide        

S-a notificat intrarea in faliment; batalele sunt in conservare si detin Avizul  de mediu nr. 1/ 27.07.2006 pentru stabilirea obligatiilor de mediu

5.

SC PETROL DERNA SA

Batal de coasta cu gudroane acide              

S-a notificat intrarea in faliment; batalele sunt in conservare si detin Avizul  de mediu nr. 2/ 27.07.2006 pentru stabilirea obligatiilor de mediu

4

Petrolsub Balc

Transferate la SC ECODIESEL SRL Balc

Batalele Dolea_rezidii de rafinare a  titeiului Procesare faze_liq_semisolid_neinitiat.Operatorul este in stare de faliment

5

Petrolsub Balc incinta_  batal avarii rezidii rafinare titei_preluate de catre SC ECODIESEL SRL Balc

 

Ecologizarea batal avarii_finalizata Amenajare conforma batal nou avarii_finalizata Acord de mediu nr 3 din 16.03.2010 pentru ecologizare batale slamuri si rezidii si construire depozit temporar de deseuri provenite din rafinarea titeiului.

 

Petrolsub Balc incinta_  batal rezidii rafinare titei_preluate de catre SC ECODIESEL SRL Balc

Urmeaza procesarea fazei  semifluide si solide; excavarea solulului de fundare conform Acord de mediu  BH nr 3 din 16.03.2010 pentru ecologizare batale slamuri si rezidii si construire depozit temporar de deseuri provenite din rafinarea titeiului S-a notificat ca operatorul este este in faliment si a sistat lucrarile de inchidere si ecologizare.Se deruleaza procedura legala a starii de faliment.

 Depozitele de  deseuri indudtriale nepericuloase  clasa B din anexele HG 349/2005 care sunt mentionate

 in Tabel 5.6 Depozite de deşeuri industriale nepericuloase şi inerte care sisteaza/încetează depozitarea pana la termenul limita 31 decembrie 2006 respectiv  SC Helios SA Astieu inchis si ecologizat, aflat in monitorizare postinchidere 30 ani  (Acest depozit se află in monitorizare post inchidere incepând din anul 2007 până in anul 2037)  precum si DZC Rontău ale SC Termoelectrica SA CET II Oradea// SC ALOREF SA  a fost finalizat  proiectul de inchidere și urmează perioada monitorizare postinchidere 30 .)

De asemenea  SC HOLCIM SA      a inchis si ecologizat depozitul de deseuri industriale mentionat in Tabelul 5.7 Depozite de deşeuri industriale nepericuloase care sisteaza / încetează  depozitarea între 1 ianuarie 2007 şi 16 iulie 2009

Acest depozit se află in perioada de monitorizare post inchidere incepând din anul 2007 până in anul 2037. Depozitul este stabil; cu suprafața acoperită de vegetație;Levigatul de depozit se incadrează in NTPA 001

Tabel 5.11 Depozite pentru deşeuri lichide din industria extractiva (iazuri de decantare) care sisteaza depozitarea deşeurilor lichide conform termenului de 31.12.2009  

In anul 2009 a sistat activitatea SC MINERAL Mining SRL administratorul  depozitului  mentionat in HG nr. 349/2005 , preluat de la SC Baita SA Stei;  

Nr.crt

 

Depozit steril flotatie

Stadiul reglementarii/acord de mediu

1

SC MINERAL MINING SRL Iaz Fanate pentru decantare si depozitare  hidroamestec steril de flotatie

Amplasamentul a fost preluat de SC African Consolidated  Resources SRL( a solicitat  preluarea  obligatiilor de mediu)

Aviz de mediu nr. 12/ 23.10.2006, pentru stabilirea obligatiilor de mediu la sistarea activitatii, urmare a sistarii activitatii de extractie si de flotatie

Decizia etapei de încadrare nr.  145 din 20.06.2012, care prevede că inchiderea și ecologizarea iazului Fânațe se va face in două etape: EtapaI cuprinde inchiderea prin lucrari de aducere la cota finala de 400m; Etapa II va presupune lucrări de inchidere propriu zisa si inverzire.

Alte depozite ( stocuri) de deseuri industriale in general constituite prin  depozitare temporara maxim 3 ani au ajuns la finele perioadei de existente 31.12.2009 si au fost desfiintate.

            Alternative pentru depozitarea definitiva a deseurilor periculoase generate din industria de extractie a titeiului au aparut si in județul Bihor creindu-se fluxuri complete pana la eliminare/ valorificare.

In jud Bihor au fost realizate dupa depozitul ecologic de deseuri periculoase partial stabilizate din Suplacu de Barcau apartinand de OMV Petrom Zona Productie Crisana Banat si 3 statii de bioremediere, statii de tratare in vederea reutilizarii a noroaielor de foraj, alte tipuri de tratare si valorificare a deseurilor cu continut de titei drept poluant . 

Nr.crt

Operator autorizat/ instalație alternativă

Tip deșeu/poluant specific

1

OMV PETROM ZONA PRODUCTIE CRISANA BANAT_    Statie de bioremediere Suplacu de Barcau( Foglaș)

Deseuri solide  din industria extractiva a titeiului

2

STILO EVORA SRL                 Statie de tratare si valorificare noroaie de foraj Suplacu de Barcau; platforma de inertizare,bioremediere , instalație desorbție termică,  tratare si valorificare deseuri combustibile Suplacu de Barcau

Deseuri din industria extractiva a țițeiului (fracții petroliere ; utilităti uzate)

3

S.C. DIRECT SERVICE  ECOLOGICS S.R.L. Oradea, str. Seleusului, nr. 40; Platforma de bioremediere , Marghita, fosta ferma 12

Deseuri din industria extractiva; deșeuri contaminate sau conținând fracții petroliere uzate

Pentru inchiderea fluxului deșeurilor solide poluate cu țiței, tratate s-a finalizat si pus in exploatare  investiția depozit ecologic deșeuri industriale nepericuloase de  la Balc. Afost realizată și autorizată o instalație de desorbtie termică în același scop, de a se limita prin tratare la sursă  cantitatea de deșeuri periculoase gestionate final. Se aplica în acest caz prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor privind ierarhia deșeurilor, responsabilitatea extinsă a generatorului, trasabilitatea deșeurilor și tratarea la sursă a deșeurilor periculoase dar și principiul proximității. (Red. GhiteaS)