Formular pentru raportarea de catre colectori , anual, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1399/2009

Formular pentru raportarea de catre colectori , anual, conform prevederilor Ordinului MMDD nr.  1399/2009 ( Formularul atasat) Documente atasate Formulare raport acumulatori_ Ord...

Monitorizarea implementarii Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori

Monitorizarea implementarii Directivei 2006/66/CE a parlamentului european şi a consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, transpusa prin HG  nr....