Informaţii - Legislaţie

ANEXA 1

ETICHETA ECOLOGICA

Ecoetichetarea este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar
de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra
sanatatii umane si a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viata al produsului.

Eticheta ecologica este un simbol grafic, si /sau un text descriptiv aplicat pe
produs sau ambalaj, într-o brosura sau alt document informativ care insoteste
produsul şi care oferă informatiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale
produselor oferite pe piata.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un
impact redus asupra mediului, etichetarea ecologica fiind o actiune voluntara.
Aparuta in 1992, eticheta ecologica a Uniunii Europene reprezintă o schema de
certificare menita sa ajute consumatorii europeni să identifice produsele si
serviciile care nu afecteaza mediul inconjurator în nici un moment al existentei
lor.
Schema este deschisă tuturor produselor / serviciilor cu exceptia:
a) substantelor sau preparatelor clasificate ca fiind: foarte toxice, toxice,
daunatoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene,
precum si bunurilor fabricate prin procedee daunatoare pentru om sau pentru
mediu si care pot dauna consumatorului în conditii normale de utilizare;
b) produselor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice;
c) aparaturii medicale destinate utilizarii in scopuri profesionale sau care este
prescrisa ori utilizata de catre personal medical calificat, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

În Romania, pentru implementarea schemei de etichetare ecologica, a fost
infiintata Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ
consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.
Pentru obtinerea etichetei ecologice agentii economici (fabricanti, importatori,
prestatori de servicii, comercianti) trebuie, in primul rand, sa solicite această
eticheta ecologica de la Ministerul Mediului
Solicitarea impreună cu o serie de buletine de analiza sau de incercare eliberate
de institutele de specialitate care realizeaza evaluarea performantelor produsului
(sau declaratii de conformitate cu cerintele legislatiei specifice – după caz)
alcătuiesc un dosar care este analizat de Secretariatul Tehnic al Comisiei
Naţionale de Acordare a Etichetei Ecologice. Referatul de evaluare si dosarul
sunt apoi prezentate Comisiei care se întruneşte de regula trimestrial si care
decide dacă produsului i se acordă eticheta ecologica. În conformitate cu
Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului şi Consiliului European din 17
iulie 2000 privind schema revizuită de acordare a etichetei ecologice comunitare,
transpus in legislaţia românească prin HG nr. 236/2007 privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European
şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit
de acordare a etichetei ecologice comunitare - publicat in Monitorul Oficial
nr. 184/16.03.2007 - criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite,
pentru fiecare categorie de produse, prin câte o Decizie a Comisiei Comunităţii
Europene. Până la 01.01.2007 aceste Decizii erau transpuse în legislaţia
românească prin Hotărâri de Guvern. De la intrarea României în Uniunea
Europeană legislaţia europeană este valabilă şi în ţara noastră.
Pe plan european, pentru punerea in aplicare a Regulamentului Nr. 1980/2000,
au fost emise Decizia nr.729/2000/CE privind contractul cadru referitor la
condiţiile de utilizare a etichetei ecologice, Decizia nr.728/2000/CE referitoare la
stabilirea tarifelor şi taxelor anuale pentru solicitarea şi acordarea etichetei
ecologice, şi Decizia nr.393/2003/CE privind modificarea Deciziei
nr.728/2000/CE. Pe plan naţional, HG nr. 236/2007 cuprinde în anexe şi
contractul cadru referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice şi tarifele
pentru solicitarea şi acordarea etichetei ecologice.
Componenţa nominală a Comisiei Naţionale de Acordare a Etichetei Ecologice şi
modul de organizare şi funcţionare a acestei comisii sunt stabilite prin OM
830/17.05.2007 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale
de Acordare a Etichetei Ecologice şi respectiv OM 1273/16.08.2007 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale
pentru Acordarea Etichetei Ecologice.

Grupele de produse, Deciziile care stabilesc criteriile de acordare a etichetei
ecologice pentru aceste produse şi Hotărârile de Guvern care făceau
transpunerea acestora în legislaţia naţională sunt următoarele:
Decizia nr. 40/2000/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru aparate frigorifice
• HG nr. 827/2002 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse aparate frigorifice - publicat in Monitorul Oficial nr.
638/29.08.2002
Decizia nr. 45/2000/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru masini de spalat rufe de uz casnic
• HG nr. 40/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru masinile de spalat rufe, de uz casnic - publicat in Monitorul Oficial nr.
82/10.02.2003
Decizia nr. 689/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru masini de spalat vase
• HG nr. 325/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru masinile de spalat vase de uz casnic - publicat in Monitorul Oficial nr.
223/03.04.2003
Decizia nr. 687/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru calculatoare portabile
• HG nr. 175/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse calculatoare portabile - publicat in Monitorul Oficial nr.
170/26.02.2004
Decizia nr. 688/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru amelioratori pentru sol si substraturi de cultura
• HG nr. 176/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura - publicat in
Monitorul Oficial nr. 169/26.02.2004
Decizia nr. 31/2003/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti pentru masini de spalat vase
• HG nr. 253/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru detergentii pentru masini de spalat vase - publicat in Monitorul Oficial nr.
185/03.03.2004
Decizia nr. 231/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru încaltaminte
• HG nr. 254/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru articolele de încaltaminte - publicat in Monitorul Oficial nr.185/03.03.2004
Decizia nr. 371/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru textile.
• HG nr. 177/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse textile - publicat in Monitorul Oficial nr. 198/05.03.2004
Decizia nr. 739/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru lacuri si vopsele
• HG nr. 259/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare - publicat in
Monitorul Oficial nr. 219/12.03.2004
Decizia nr. 740/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru saltele de pat
• HG nr. 284/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse saltele de pat - publicat in Monitorul Oficial nr.
225/15.03.2004
Decizia nr. 747/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru lămpi electrice
• HG nr. 542/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse lampi electrice - publicat in Monitorul Oficial nr.
368/27.04.2004
Decizia nr. 523/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare
• HG nr. 1058/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri
sanitare - publicat in Monitorul Oficial nr. 755/19.08.2004
Decizia nr. 607/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti de vase pentru spalare manuala
• HG nr. 1530/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala - publicat in
Monitorul Oficial nr. 908/06.10.2004
Decizia nr. 741/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru hartie copiativa si hartie grafica
• HG nr. 1894/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse hartie copiativa şi hartie grafica -publicat in Monitorul
Oficial nr. 1111/27.11.2004
Decizia nr. 255/2002/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
eco-etichetei pentru televizoare.
• HG nr. 815/2005 CE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse „ televizoare “ - publicat in Monitorul Oficial
nr. 728/11.08.2005.
Decizia nr. 272/2002/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
eco-etichetei pentru materiale rigide de pardoseala
• HG nr. 804/2005 CE privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide -publicat in
Monitorul Oficial nr. 731/11.08.2005.
Decizia nr. 405/2001/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
etichetei ecologice comunitare pentru produsele de hartie absorbanta.
• HG nr. 522/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse din hartie absorbanta - publicat in Monitorul Oficial nr.
533/23.06.2005 .
Decizia nr. 287/2003/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
etichetei ecologice serviciilor de cazare pentru turisti.
• HG nr. 1855/2005 CE privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru serviciile de cazare pentru turisti - publicat in Monitorul Oficial
nr.43/18.01.2006.
Decizia nr. 121/2003/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
etichetei ecologice pentru aspiratoare
• HG nr. 1716/2005 CE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse aspiratoare - publicat in Monitorul Oficial nr.
28/12. 01.2006
Decizia nr. 360/2005/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
etichetei ecologice pentru lubrifianti
• HG nr. 1272/2006 privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
etichetei ecologice pentru lubrifianti - publicat in Monitorul Oficial
nr.818/octombrie 2006.
Decizia nr. 338/2005/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea
etichetei ecologice pentru serviciile de camping
• HG nr. 1587/2006 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru serviciile de camping - publicat in Monitorul Oficial nr.972 /5.12.2006