Natura 2000 - SPA

         În judeţul Bihor au fost desemnate 30 de Siuri Natura 2000: Număr SCI: 24 Număr SPA: 6 Număr propuneri SCI care se suprapun pe...

Natura 2000 - SCI, SPA

Noţiuni generale   Categorii de arii naturale protejate conform art. 5 din  OUG  57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a...