Back

Natura 2000 - SCI, SPA

Noţiuni generale

 Categorii de arii naturale protejate conform art. 5 din  OUG  57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice:

 1. De interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;
 2. De interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;
 3. De interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică;
 4. De interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

 Reţea "Natura 2000" este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate  care cuprinde:

1.      Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA-uri), stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice;

2.      Arii speciale de conservare (SAC, SCI-uri) desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice

 Situri Natura 2000 din judeţul Bihor

Suprafaţa ocupată de siturile Natura 2000 din jud. Bihor:

      SCI-urile au o suprafaţă de 179.335,82 ha (23,77% din suprafaţa judeţului)

      SPA-urile însumează 93.444,01 ha (12,39 % din suprafaţa judeţului)

În judeţul Bihor au fost desemnate 37 de Situri Natura 2000:

 • Număr SCI: 29 (în baza Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea  Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România):

      1. ROSCI0002 Apuseni

Judeţul Alba: Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)
Judeţul Bihor: Budureasa (28%), Bunteşti (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)
Judeţul Cluj:Beliş (99%), Călăţele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (30%), Mărişel (5%), Rişca (15%), Săcuieu (7%)

2. ROSCI0008 Betfia

Judeţul Bihor:Hideşelu de Sus (3%), Oşorhei (8%), Sânmartin (16%)

3.ROSCI0016 Buteasa

Judeţul Bihor:Budureasa (1%)

4.ROSCI0020 Câmpia Careiului

Judeţul Satu Mare:Ciumeşti (59%), Foieni (52%), Pişcolt (52%), Sanislău (67%), Urziceni (46%)
Judeţul Bihor: Curtuişeni (28%), Şimian (41%), Valea lui Mihai (47%)

5.ROSCI0021 Câmpia Ierului

Judeţul Bihor:Cherechiu (59%), Curtuişeni (14%), Diosig (2%), Săcueni (18%), Sălacea (50%), Şimian (3%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%)

Judeţul Satu Mare:Andrid (42%), Căuaş (7%), Pir (22%), Pişcolt (1%), Santău (19%), Tiream (37%)

6.ROSCI0025 Cefa

Judeţul Bihor:Cefa (37%), Mădăraş (12%), Salonta (<1%), Sânnicolau Român (22%)

7.ROSCI0042 Codru Moma

Judeţul Arad:Archiş (6%), Dezna (6%), Hăşmaş (4%), Igneşti (4%), Moneasa (45%)
Judeţul Bihor: Finiş (63%), Lazuri de Beiuş (53%), Lunca (29%), Rieni (40%), Şoimi (3%), Tărcaia (63%)

8.ROSCI0049 Crişul Negru

Judeţul Arad: Mişca (2%), Zerind (3%)

Judeţul Bihor: Avram Iancu (5%), Batăr (5%), Căpâlna (7%), Ciumeghiu (2%), Cociuba Mare (2%), Şoimi (1%), Tinca (5%)

9.ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea

Judeţul Bihor: Alşed (3%), Aştileu (2%), Auşeu (2%), Ineu (1%), Lugaşu de Jos (11%), Măgeşti (<1%), Oradea (<1%), Oşorhei (3%), Săcădat (4%), Ţeţchea (3%), Tileagd (4%), Vadu Crişului (1%)

10.ROSCI0061 Defileul Crişului Negru

Judeţul Bihor:Şoimi (20%), Uileacu de Beiuş (8%)

11.ROSCI0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului

Judeţul Bihor: Aştileu (25%), Bratca (4%), Budureasa (4%), Bulz (49%), Căbeşti (14%), Ceica (<1%), Curăţele (<1%), Dobreşti (44%), Măgeşti (37%), Pomezeu (6%), Remetea (25%), Roşia (52%), Şuncuiuş (82%), Vadu Crişului (70%), Vârciorog (22%)

Judeţul Cluj:Poieni (<1%)

12.ROSCI0068 Diosig

Judeţul Bihor:Diosig (5%), Săcueni (<1%)

13.ROSCI0084 Ferice-Plai

Judeţul Bihor:Budureasa (6%), Curăţele (<1%)

14.ROSCI0098 Lacul Peţea

Judeţul Bihor:Oradea (<1%), Sânmartin (1%)

15.ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede

Judeţul Bihor:Borş (1%), Girişu de Criş (6%), Oradea (<1%), Sântandrei (9%)

16.ROSCI0145 Pădurea de la Alparea

Judeţul Bihor:Copăcel (<1%), Oşorhei (6%)

17.ROSCI0155 Pădurea Goronişte

Judeţul Bihor:Tinca (6%)

18.ROSCI0185 Păduricea de la Santău

Judeţul Bihor:Borş (3%)

19.ROSCI0200 Platoul Vaşcău

Judeţul Bihor:Cărpinet (54%), Criştioru de Jos (2%), Vaşcău (14%)

20.ROSCI0220 Săcueni

Judeţul Bihor:Săcueni (5%)

21.ROSCI0240 Tăşad

Judeţul Bihor:Copăcel (4%), Drăgeşti (24%)

22.ROSCI0260 Valea Cepelor

Judeţul Alba:Arieşeni (6%), Avram Iancu (1%)

Judeţul Bihor:Criştioru de Jos (<1%)

23.ROSCI0262 Valea Iadei

Judeţul Bihor:Budureasa (6%), Curăţele (12%)

24.ROSCI0267 Valea Roşie

Judeţul Bihor:Ineu (1%), Oradea (<1%), Paleu (16%)

25.ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma

Judeţul Arad:Dezna (5%), Dieci (<1%), Gurahonţ (6%), Moneasa (5%), Vârfurile (23%) Judeţul Bihor: Criştioru de Jos ( 7%), Cărpiet (16%), Lunca (4%), vaşcău (8%)

26.ROSCI0322 Muntele Şes

Judeţul Bihor: Aleşd (65%), Auşeu (51%), Borod (54%), Bratca (2%), Brusturi (10%), Derna (9%), Lugaşu de Jos (24%), Popeşti (37%), Suplacu de Bracau (15%), Şinteu (47%)

Judeţul Cluj:Negreni (2%)

Judeţul Sălaj:Hălmajd (30%), Marca (21%), Plopiş (40%), Sâg (20%), Valcău de Jos (46%)

27.ROSCI0324 Munţii Bihor

Judeţul Hunedoara: Baia de Criş (<1%), Bulzeştii de Sus (<1%), Tomeşti (22%)

Judeţul Arad: Hălmagiu (13%), Hălmăgel (33%), Vârfurile (17%)

Judeţul Alba: Arieşeni (8%), Avram iancu (29%)

Judeţul Bihor: Criştioru de Jos (72%), Nucet (38%)

28.ROSCI0347 Pajiştea Fegernic

Judeţul Bihor: Spinuş (4%), Sârbi (3%)

29.ROSCI0387 Salonta

Judeţul Bihor: Ciumeghiu (2%), Mădăras (<1%), Salonta (19%)

 • Număr SPA: 8 (conform HG nr. 971 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România):

 1.ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 

Judeţul Arad: Chişineu Criş (45%), Mişca (58%), Sintea Mare (42%), Socodor (33%), Şepreuş (20%), Zerind (35%) 

Judeţul Bihor:Avram Iancu (8%)

2.ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului

Judeţul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuişeni (32%), Sălacea (30%), Şimian (46%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai (47%)

Judeţul Satu Mare:Andrid (42%), Carei (7%), Căuaş (5%), Ciumeşti (61%), Foieni (54%), Moftinu Mare (1%),Pir (18%), Pişcolt (52%), Sanislău (69%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)

3.ROSPA0067 Lunca Barcăului

Judeţul Bihor: Mihai Bravu-Roşiori (26%), Tămăşeu (27%)

4.ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa

Judeţul Alba:Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)

5.ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani

Judeţul Bihor: Cefa (13%)

6.ROSPA0103 Valea Alceului

Judeţul Bihor:Girişu de Criş (<1%), Nojorid (8%), Sânnicolau Român (<1%)

7.ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

Judeţul Bihor: Borod (1%), Bratca (16%), Budureasa (5%), Bulz (57%), Curăţele (4%), Măgeşti (12%), Vadu Crişului  (28%), Şuncuiuş (22%)

Judeţul Cluj: Poieni (< 1%)

8.ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede

Judeţul Bihor: Aleşd (< 1%), Aştileu (2%), Ineu (< 1%), Lugaşu de Jos (15%), Oradea (<1%), Oşorhei (3%), Săcădat (4%), Tileagd (4%), Ţeţchea (2%)

  *datele prezentate mai sus reprezintă procentul din teritoriul administrativ al comunei cuprins în Situl Natura 2000  

        Numărul de SCI-uri care se suprapun peste arii naturale protejate de interes naţional: 19

 1. ROSCI0002 Apuseni
 2. ROSCI0008 Betfia
 3. ROSCI0016 Buteasa
 4. ROSCI0020 Câmpia Careiului
 5. ROSCI0021 Câmpia Ierului
 6. ROSCI0025 Cefa
 7. ROSCI0049 Crişul Negru
 8. ROSCI0061 Defileul Crişului Negru
 9. ROSCI0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului
 10. ROSCI0084 Ferice-Plai
 11. ROSCI0098 Lacul Peţea
 12. ROSCI0145 Pădurea de la Alparea
 13. ROSCI0155 Pădurea Goronişte
 14. ROSCI0200 Platoul Vaşcău
 15. ROSCI0220 Săcueni
 16. ROSCI0240 Tăşad
 17. ROSCI0262 Valea Iadei
 18. ROSCI0267 Valea Roşie
 19. ROSCI0322 Muntele Şes
 20. Numărul de SPA-uri care se suprapun peste arii naturale protejate de interes naţional:  4
 21. ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului
 22. ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa
 23. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani
 24. ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

   Situri Natura 2000 şi arii naturale protejate de importanţă naţională din afara siturilor, atribuite în custodie de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru judeţul Bihor:
 

Nr.

crt.

Cod sit

Denumire

Suprafaţă

(ha)

Custode

1

ROSCI0008

Betfia

1.748

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

2

ROSCI0042

Codru Moma

24.245

Fundaţia Carpaţi

ROSCI0049

Crişul Negru

1.895

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

ROSCI0050

Crişul Repede Amonte de Oradea

2.006

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

ROSCI0061

Defileul Crişului Negru

2.327

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

ROSCI0062

Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului

38.813

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor

ROSCI0068

Diosig

456

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

ROSCI0098

Lacul Peţea

51

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

9

ROSCI0104

Lunca inferioară a Crişului Repede

844

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

10 

ROSCI0145

Pădurea de la Alpare

402

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Bihor

11

ROSCI0155

Pădurea Goronişte

807

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Bihor

12 

ROSCI00220

Săcuieni

698

-Conventia de custodie a încetat de drept conform prevederilor legale.

13 

ROSCI0262

Valea Iadei

2841

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

14 

ROSCI0240

Tăşad

1557

Muzeul Ţării Crişurilor

15 

ROSCI0185

Păduricea de la Santău

113

AJVPS Bihor

16 

ROSPA0015

Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru

32.196,6

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei  EXCELSIOR

17 

ROSPA0067

Lunca Barcăului

2.666,1

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul MILVUS

18 

ROSPA0103

Valea Alceului

1.072

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul MILVUS

19 

ROSCI0260

Valea Cepelor

761

Direcţia Silvică Alba

20 

ROSCI0025

Cefa

5.413

-

21 

ROSPA0097

Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani

12.254

-

22 

ROSCI0002

Apuseni

76.150

Parcul Natural Apuseni

23 

ROSPA0081

Munţii Apuseni-Vlădeasa

96.223

 

Parcul Natural Apuseni

24 

2191

Calcarele cu hippuriţi din Valea Crişului

0,40

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor

25

2146

Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu

1

- Conventia de custodie a încetat de drept conform prevederilor legale