Back

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bihor

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bihor se realizează prin reţeaua de monitorizare
formată din:


 staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului
 puncte de prelevare pulberi sedimentale
 puncte de prelevare precipitaţii.


Staţiile automate furnizează date de monitorizare în timp real, datele fiind stocate pe
serverul central aflat la sediul APM Bihor urmând ca acestea să fie validate şi mai apoi
certificate în cadrul RNMCA (Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului).
Probele de pulberi sedimentabile şi precipitaţiile sunt analizate în cadrul laboratorului
APM Bihor


Măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător în Sistemul naţional de evaluare şi
gestionare a calităţii aerului are la bază Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Bihor cuprinde patru staţii
fixe din care trei sunt amplasate în municipiul Oradea şi una în localitatea Ţeţchea:

Staţia BH1 (staţie urbană-FU) - amplasată în curtea interioară APM Bihor, b-dul Dacia
nr.25/A, ce monitorizează on-line următorii poluanţi: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3,
PM10 (pulberi), BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo;

Staţia BH2 (staţie industrială-SI) – amplasată în curtea Şcolii Generale din Episcopia
Bihor, str. Matei Corvin nr.106/A, cu următorii parametrii monitorizaţi: CO, SO2, NO,
NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi), parametrii meteo;

Staţia BH3 (staţie de trafic-ST) – amplasată în cartierul Nufărul, lângă McDonaldsdrive
in, ce monitorizează on-line următorii poluanţi: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3,
PM10 (pulberi), BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo.

Staţia BH4 (staţie industrială - SI) – amplasată în localitatea Ţeţchea – monitorizează
on-line următorii poluanţi CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (pulberi), parametrii meteo.