Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „ Construire casă familială P”, titular Suciu Meleg Ștefan

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Construire casă familială P”, propus a fi realizat în Comuna Tămășeu, sat Satu Nou nr. 107, nr.cad. 52663 și 50277, judeţul Bihor, titular Suciu Meleg Ștefan

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni – joi  între orele 8 – 16 și vineri între orele 8-14 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.01.2018.