Back

Anunţ public - Decizia de emitere a Avizului de mediu pentru PUZ „Construire fermă pui de carne în Comuna Ciumeghiu pentru SC PIGPROD FARM SRL din localitatea Ciumeghiu, nr. cad. 51839". Titular PIGPROD FARM SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor în conformitate cu HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,având în vedere finalizarea etapelor procedurii de evaluare de mediu,

anunţă publicul interest asupra luării deciziei de emitere a Avizului de mediu pentru PUZ „Construire fermă  pui de carne în Comuna Ciumeghiu pentru SC PIGPROD FARM SRL din localitatea Ciumeghiu, nr. cad. 51839, judeţul Bihor”.

 

Titular: PIGPROD FARM SRL, cu sediul în Municipiul Salonta, str. Mircea cel Bătrân, nr.10A, judeţul Bihor

 

Documentele care privesc planul/programul adoptat pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, de luni până vineri, între orele 900-1400.