Back

Anunț-Decizia etapei de încadrare pentru „Construcție linie electrică subterană la Canton Silvic Pucioasa, OS Săcuieni”,titular Ocolul Silvic Săcuieni din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Bihor.

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construcție linie electrică subterană la Canton Silvic Pucioasa, OS Săcuieni”,  propus a fi amplasat  în  extravilanul orașului Săcuieni, nr. Cad 52961, judeţul Bihor,   titular  Ocolul Silvic Săcuieni din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Bihor.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.