Back

Anunț-Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „ Introdeucere în intravilan pentru construire locuințe și funcțiuni complementare și parcelare ”, titulari :Iancău Mădălina , Micu Alina Florica ,Cornuțiu Rodica Ana

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ „ Introdeucere în intravilan pentru construire locuințe și funcțiuni complementare și parcelare ”- propus în  Beiuș ,str. George Enescu , Burgundia Mare , Burgundia Mică,jud.Bihor , titular  - Iancău Mădălina , Micu Alina Florica ,Cornuțiu Rodica Ana , municipiul Beiuș , str.Aleea Moților, nr.8,ap.2,jud. Bihor,Comitetul Special Constituit  întrunit  în data de 09.08.2018  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   până  la  data  de 19 .08.2018 ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)