Back

Anunț - Decizia încadrare pentru PUZ " Construire parc rezidențial, spații comerciale și spații de cazare”,Titular: S.C. DUROSAC S.R.L.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004 „PUZ – Parcelare teren pentru construcții în domeniul serviciilor terțiare, turism, industriale și tehnice ”,propus a se realiza in municipiul Oradea, str. Ciheiului, nr.119, nr. cad. 150913, 6572/1,6576, județul Bihor.

titular: INSINNA NUNZIO si MOLDOVAN MARIANA ANCA


Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

 

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de ____________( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)