Back

ANUNT DECIZIE DE INCADRARE pentru ”PUZ Construire depozit logistic și împrejmuire teren”, titular: ARDELEAN OVIDIU,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru PUZ Construire depozit logistic și împrejmuire teren”, propus a fi implementat în Oradea, Calea Borșului,  nr. cad. CF 170711, judeţul Bihor, titular: ARDELEAN OVIDIU,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.