Back

Anunt decizie de incadrare , privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: ”Elaborare PUZ conform aviz de oportunitate nr. 205/17.02.2022 ” propus a se realiza în Municipiul Oradea , titular PUZ CIHEIULUI REZIDENS SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: ”Elaborare PUZ conform aviz de oportunitate nr. 205/17.02.2022 ” propus a se realiza în Municipiul Oradea, str. Gh. Doja, nr. cad. 192319, 206226, 206228, judeţul Bihor, titular:  CIHEIULUI REZIDENS SRL, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ciheiului, nr. ..., judeţul Bihor;

- nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588,e-mail: office@apmbh.anpm.ro  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.