Back

Anunț public- Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Execuția unui iaz piscicol în urma exploatării nisipului și pietrișului pe teren proprietate privată" propus a fi amplasat în Municipiul Beius, extravilan, nr. cad. 105966, 105967 și 105976, județul Bihor.SC DAVID CONTRAS SRL, reprezentat prin Contras Marin și Contras Rodica Lidia

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Execuția unui iaz piscicol în urma exploatării  nisipului și pietrișului pe teren proprietate privată" propus a fi amplasat în Municipiul Beius, extravilan, nr. cad. 105966, 105967 și 105976, județul Bihor,

 

Titular: SC DAVID CONTRAS SRL, reprezentat prin Contras Marin și Contras Rodica Lidia, cu sediul în comuna Căbești, sat Josani, nr. 6/C, județul Bihor

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri  până la data de ......(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ) pe pagina de internet a APM BIHOR.