Back

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Conductă gaze sonda 22 Săcueni Nord ”, titular OMV PETROM

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Conductă gaze sonda 22 Săcueni Nord   ”, propus a fi realizat in  comuna Cherechiu, satul Cheșereu, nr.cad.50797,50859, ,jud. Bihor, titular  OMV PETROM , municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii pe site.