Back

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Reabilitare străzi în Comuna Roșiori”, titular Comuna Roșiori

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Reabilitare străzi în Comuna Roșiori” propus a fi amplasat în Comuna Roșiori, județul Bihor, titular Comuna Roșiori.

Proiectul nu face obiectul evaluării de impact, a evaluării adecvate sau evaluării asupra corpurilor de apă, nu face obiectul impactului asupra mediului în context transfrontalier.

 

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Bulevardul Dacia nr. 25A, Oradea, în zilele de Luni- vineri, între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

 

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).