Back

Anunț public-Decizia de emitere a Autorizației Integrate de Mediu în scopul desfășurării activității " Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor", titular S.C.NUTRIPIG S.A.

APM Bihor , anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a Autorizației Integrate de Mediu în scopul desfășurării activității conform   anexei nr. 1 din Legea 278/2013  privind emisiile industriale cu completările și modificările ulterioare  pct.   6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste c) 750 de locuri pentru scroafe:

 ; propus a fi realizat in localitatea Sălacea,comuna Sălacea, nr. Cad. 50078 jud. jud. Bihor, titular S.C.NUTRIPIG S.A., cu sediul în localitatea Palota,  str. Câmpului , nr. 1, jud. Bihor.

    

 Informatiile privind impactul potențial asupra mediului pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu  pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
  Observatiile, sugestiile , propunerile  publicului se primesc în scris  la sediul APM Bihor sau electronic la adresa de e- mail.(  30 zile de la apariția anuntului ).