Back

Anunţ public - Decizia de revizuire a Deciziei de revizuire nr. 223/11.06.2014 pentru proiectul “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de caldură , pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în Cartierul Nufărul 1- Oradea- Etapa elaborare SF”,titular : Primaria Oradea

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei de revizuire nr. 223/11.06.2014 , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de caldură , pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în Cartierul Nufărul 1- Oradea- Etapa elaborare SF, propus a se amplasa în mun. Oradea, Cartier Nufărul I,  titular : Primaria Oradea , cu sediul  în Oradea, str. Piata Unirii, nr. 1,  judeţul Bihor;

  Proiectul deciziei de revizuire şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de revizuire in termen de 5zile de la data publicării pe site.