Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Nojorid - U.P. II Nojorid, judeţul Bihor”, titular COMUNA NOJORID

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Nojorid - U.P. II Nojorid, judeţul Bihor”, în suprafaţa de 176,3 ha, amplasat pe raza Comunelor Nojorid și Husasău de Tinca, judeţul Bihor, titular: COMUNA NOJORID,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.