Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru “Amenajare piațetă și statuie centenar ”, titular Primaria Sînmartin

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Amenajare piațetă și statuie centenar propus a fi amplasat în sat Sînmartin , nr.cad.64541,  judeţul Bihor, titular Primaria Sinmartin cu sediul in sat Sinmartin , Bdul Felix  nr.105 , județul Bihor

, Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii