Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru ”Construire casă de vacanță unifamilială de tip P+M și împrejmuire teren” , titular Raț Adriana Liana

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Construire casă de vacanță unifamilială de tip P+M și împrejmuire teren”  propus a fi amplasat în comuna Finiș, satul Finiș-vale, nr. FN, județul Bihor, titular Raț Adriana Liana.

    *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză.

 

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni – joi între orele 9 – 16 și vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  ((http://apmbh.anpm.ro).

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor. 

  

 Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.02.2020. (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

  

 Data afişării anunţului pe site 14.02.2020