Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru „Elaborare PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr. 61/2017 prin inserarea unei subzone de tip Is; extindere clădire administrativă și reconversie funcțională în imobil cu destinație spații de cazare în regim hotelier și alimentație publică”, titular AUTO CREATIVE SRL

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat

că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076

din 2004 pentru PUZ – „Elaborare PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr. 61/2017 prin inserarea unei subzone de tip Is; extindere clădire administrativă și reconversie funcțională în imobil cu destinație spații de cazare în regim hotelier și alimentație publică,

propus  a fi realizat în municipiul Oradea, Calea Borșului nr. 27/B, judeţul Bihor, titular:  

SC AUTO CREATIVE  SRL Oradea.

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului în  categoria  celor

pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus

procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

 

Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,                             tel. 0259.444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).