Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru “Exploatare nisip și pietriș (balastieră)”, titular CAPITALIST PRODCOM SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării adecvate nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Exploatare nisip și pietriș (balastieră)”,  propus a fi amplasat în comuna Aștileu, sat Aștileu, nr. cad. 51045, județul Bihor.

 

Titular: SC CAPITALIST PRODCOM SRL prin Bona Alexandru, cu sediul în Comuna Aștileu, sat Aștileu, nr. 1/B, județul Bihor

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri  până la data de ......(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ) pe pagina de internet a APM BIHOR.