Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru ”Înființare plantație pomicolă ecologică și anexă agricolă la plantația pomicolă" ,PAP DENES ZSOLT PFA

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Bulevardul Dacia, nr. 25/A, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, pentru proiectul ”Înființare plantație pomicolă ecologică și anexă agricolă la plantația pomicolă" , propus a fi amplasat în  localitatea Valea Târnei , nr. cadastrale 50236, 50508, comuna Șinteu, județul Bihor, titular : PAP DENES ZSOLT PFA , cu sediul profesional în localitatea Crasna, nr. 367, județul Sălaj

  

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri  în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ