Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru ”Injecție de putere localitatea Tărian, zona canton ape, județul Bihor”, titular SDEE Transilvania Nord- Sucursala Oradea

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Injecție de putere localitatea Tărian, zona canton ape, județul Bihor”, propus a fi amplasat în localitatea Tărian, com. Girișu de Criș, nr. Cad. 54632, 54645, 55133, 54648, 55268, 55185, jud. Biho, titular SDEE Transilvania Nord- Sucursala Oradea.

    *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni – joi între orele 9 – 16 și vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  ((http://apmbh.anpm.ro).

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor. 

  

 Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).