Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru „ Întocmire PUZ pentru lotizare teren în vederea construirii a 3 locuințe unifamiliale, conform aviz de oportunitate 1365/06.08.2020”, titular GHIRDAN FRANCISC SRL

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat

că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076

din 2004 pentru PUZ – Întocmire PUZ pentru lotizare teren în vederea construirii a 3 locuințe unifamiliale, conform aviz de oportunitate 1365/06.08.2020,

propus  a fi realizat în municipiul Oradea, Cartier Podgoria, nr. cad. 179376, judeţul Bihor, titular:  

SC GHIRDAN FRANCISC SRL Oradea.

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului în  categoria  celor

pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus

procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

 

Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,                             tel. 0259.444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).