Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Construire magazin alimentar – Str. Calea Muncii, nr.23”, titular HELMECZI ZOLTAN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru „PUZ – Construire magazin alimentar – Str. Calea Muncii, nr.23”, propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcău, sat. Suplacu de Barcău, str. Calea Muncii, nr. 23, judeţul Bihor, titular: HELMECZI ZOLTAN,

   Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare plan fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro,  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.