Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren”, titular Cosma Marius George

    Cosma Marius George, titular al proiectului ”Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în Comuna Nojorid, Sat Livada de Bihor, str. Pitagora nr. 11,  nr.cad. 56089, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentri Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în Comuna Nojorid, Sat Livada de Bihor, str. Pitagora nr. 11,  nr.cad. 56089. Proiectul nu se supune evaluării de mediu, evaluării adecvate sau evaluării aspura corpurilor de apă, nu evaluiează în context transfrontalier.

 

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, bdv. Dacia nr. 25A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.