Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectele “Lucrări de abandonare aferente sondelor 563,558,409,19,403,407 ”, titular S.C. OMV PETROM S.A

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondelor 563,558,409,19,403,407 ”, propus a fi realizat in , Mihai Bravu ,comuna Tămășeu, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. ,București,str.Coralilor,nr.22,sector 1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii pe site.