Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Amenajare iaz piscicol cu exploatare prealabilă a nisipului şi pietrişului", titular SC LEDA VITAL SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol cu exploatare prealabilă a nisipului şi pietrişului, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, Cad. 158830,  titular SC LEDA VITAL SRL.

        1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

       Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.04.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 15.04.2019.