Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul:“ Centru (punct) colectare deșeuri reciclabile”, titular REMAT STYL SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Centru (punct) colectare deșeuri reciclabile propus a fi amplasat în Municipiul Oradea, str Santăului nr. 15, nr. cad. 11377 , judeţul Bihor, titular: SC REMAT STYL SRLProiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).