Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire 2 hale de producție și depozitare (H1+H2) din totaqlul de 6 hale aferente parcului industrial, amenajare platformă incintă, împrejmuire, organizare șantier”, titular BORGHESI SRL

 Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire  2 hale de producție și depozitare (H1+H2) din totaqlul de 6 hale aferente parcului industrial, amenajare platformă incintă, împrejmuire, organizare șantier”, în intravilanul municipiului Oradea, Calea Borșului, nr. 38U2, nr. Cad. 197177   - titular SC BORGHESI SRL Brad.

 

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecţia mediului Bihor din municipiul ORADEA B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic, între orele 800 - 1600 sau la urmatoarea adresa de  internet wwwapmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).