Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire abator mixt” , titular CAPITALIST PRODCOM S.R.L

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire abator mixt”  propus a se amplasa în Aleșd, str. Tudor Vladimirescu, nr. 87, nr. cad. 100862,  titular  S.C. CAPITALIST PRODCOM S.R.L.,  cu domiciliul în sat Aștileu, nr. 75F, judeţul Bihor    

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării pe site.