Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire abator și spații de depozitare” , titular ANDROMI SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire abator și spații de depozitare” propus a fi realizat în  Comuna Nojorid, Sat Nojorid, nr. cad. 52271, 52270, 14/6, 52251, 52252, 19, 51419, judeţul Bihor.

 

Titular: SC ANDROMI SRL, cu sediul în Sat Nojorid, Comuna Nojorid, nr.291/L, judeţul Bihor

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare   în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.