Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Construire atelier de creație bijuterii handmade, împrejmuire teren și bazin vidanjabil”, titular I.I Paina Florin Adrian

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire atelier de creație bijuterii handmade, împrejmuire teren și bazin vidanjabil”,  propus a fi amplasat  în localitatea Livada de Bihor,str. V. Alexandri, comuna Nojorid, nr. 24,  judeţul Bihor, beneficiar I.I Paina Florin Adrian.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.