Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire casă de vacanță din lemn P+M și cămară din lemn”, titular Bot Vasile

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Construire casă de vacanță din lemn P+M și cămară din lemn”, titular Bot Vasile, propus a fi amplasat în Comuna Pietroasa, nr.cad. 50979,  judeţul Bihor.

Proiectul nu face obiectul evaluării de impact, a evaluării adecvate sau evaluării asupra corpurilor de apă, nu face obiectul impactului asupra mediului în context transfrontalier.

 

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Bulevardul Dacia nr. 25A, Oradea, în zilele de Luni-joi, între orele 8-16, vineri în intervalul 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

 

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.04.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).