Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire fermă de pui de carne ȋn localitatea Ciumeghiu, judeţul Bihor” , titular AVIAFARM INVEST SRL

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul Construire fermă de pui de carne ȋn localitatea Ciumeghiu, judeţul Bihoramplasat ȋn intravilanul satului Ciumeghiu, nr. cad. 55, CF nr. 50911, comuna Ciumeghiu, judeţul Bihor, titular: AVIAFARM INVEST SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, judeţul |Bihor și la sediul titularului din municipiul Oradea, str. Unirii, nr. 1, judeţul Bihor, în zilele de luni - vineri, între orele       9 - 14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

          Observaţiil / contestaţiile publicului  se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, judeţul Bihor, pȃnă la data de 21.07.2019 ( ȋn termen de 10 zile de la afișare).

 

Data afișării anunţului pe site

11.07.2019