Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire hală de producție de tip P și platformă betonată în comuna Finiș, sat Fiziș, nr. cadastrale 51170 și 51169”, titular ANSERDA SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire hală de producție de tip P și platformă betonată în comuna Finiș, sat Fiziș, nr. cadastrale 51170 și 51169 propus a fi amplasat în  comuna Finiș, satul Fiziș, nr. cad. 51170, 51169, judeţul Bihor, titular: SC ANSERDA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.09.2022 (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).