Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire hală depozit și împrejmuire teren, localitatea Valea Mare de Criș, comuna Borod, județul Bihor",titular OLAR OVIDIU NICOLAE PFA

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire hală depozit și împrejmuire teren, localitatea Valea Mare de Criș, comuna Borod, județul Bihor" propus a se realiza în  sat Valea Mare de Criș, nr. cad. 58700,județul Bihor,

titular   OLAR OVIDIU NICOLAE PFA, cu sediu în  localitatea  Valea Mare de Criș, nr. 56, com. Borod, judeţul Bihor,

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării pe site.