Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală depozitare pesticide și îngrășăminte”, titular SC AGROTEX SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  "Construire hală depozitare  pesticide și îngrășăminte”,  propus a se realiza în oraș Valea lui Mihai , nr.CF 51862,51862, judeţul Bihor  titular  SC AGROTEX  SRL   cu sediul in municipiul Carei, str.Calea Armatei Române nr.81B, judetul Satu Mare

 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.