Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire hală depozitare și secție injecție mase plastice”,titular SC PERIND SA

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Construire hală depozitare și secție injecție mase plastice”, din municipiul Oradea, str. Petre P. Carp, nr. 2, judeţul Bihor, titular SC PERIND SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.