Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire hală producție, birouri și împrejmuire”, titular COSTA V.O.C. OMPEX SRL

 Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire hală producție, birouri și împrejmuire”, în intravilanul municipiului Oradea, str. Beothy Odon, nr. 12, nr. cad. 198138   - titular SC COSTA V.O.C. OMPEX SRL Oradea..

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecţia mediului Bihor din municipiul ORADEA B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic, între orele 800 - 1600 sau la urmatoarea adresa de  internet wwwapmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).