Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire hală producție și birouri P+Ep”, titular P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire hală producție și birouri P+Ep”, propus a fi amplasat în Oradea, str. Uzinelor, nr. cad. 193038, jud. Bihor, titular: P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de ......... (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site ...................................