Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Construire showroom și service utilaje agricole, împrejmuire și amplasare firmă”, titular AGROCOMERT HOLDING SA

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Construire showroom și service utilaje agricole, împrejmuire și amplasare firmă”, propus a fi amplasat în comuna Cefa, satul Inand, nr. 307, nr. cad. 50545, jud. Bihor, titular: AGROCOMERT HOLDING SA

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de ......... (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site ...................................