Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire spălătorie auto”, titular BICA PETRU CRISTIAN

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ”Construire spălătorie auto”, propus a fi amplasat în comuna Vadu Crișului, sat. Topa de Criș, str. Principală, nr. 14, nr. cad. 51509, titular BICA PETRU CRISTIAN.

        1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

       Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

    Data afişării anunţului pe site 09.09.2019.