Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire stație incinerare animale în sat Palota, comuna Sântandrei, județul Bihor", titular ECOPROVET SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire stație incinerare animale în sat Palota, comuna Sântandrei, județul Bihor, propus  a fi realizat în comuna Sântandrei, sat Palota, nr.181, nr. cad. 58585, județul Bihor.

 

Titular: SC ECOPROVET SRL, prin Muntean Monica Cristina, cu sediul în municipiul Oradea, str. Calea Aradului, nr.4A, bl.4, ap.93, județul Bihor,  

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri  până la data de ......(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ) pe pagina de internet a APM BIHOR.